Lokaal 1

Katrien Kenens: Sinds de invoering van het M-decreet, is het niet meer noodzakelijk om een attest dyslexie en/of dyscalculie op te stellen. Toch is er soms vraag naar een attest, vooral dan in functie van het hoger onderwijs. Maar hoe stel je nu een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie op? Welke testen gebruik ik voor lezen, spellen en rekenen in het lager, secundair en hoger onderwijs? In deze sessie bekijken we aan welke criteria een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie moet voldoen. Daarnaast worden er verschillende testmaterialen getoond die kunnen worden gebruikt voor een diagnose dyslexie en/of dyscalculie in het secundair en hoger onderwijs.

De Speelbode: Spelletjes zijn leuk en werken motiverend tijdens therapie. Tijdens deze praktische workshop gaan we aan de slag met allerhande spelmateriaal, van klassiek materiaal tot materiaal specifiek ontwikkeld voor logopedisten. We bekijken hoe spelletjes op een zinvolle manier ingezet kunnen worden bij verschillende logopedische stoornissen, dit zowel op zichzelf staand als in combinatie met bestaand therapiemateriaal. Verschillende spellen worden voorgesteld en uitgetest. Er wordt afgestapt van de eigenlijke spelregels om de spellen multifunctioneel te kunnen inzetten.We richten ons voornamelijk op (fonetische en fonologische) articulatietherapie, taaltherapie en therapie bij leerstoornissen.

Logopedia vzw: De “r” is een klank die veelvuldig afwijkend wordt uitgesproken.De correcte uitspraak van de “r” ontwikkelt zich bij kinderen meestal pas rond het 6de levensjaar. We gaan er van uit dat in het dagelijkse spreken de tongpunt-r en de huig-r gelijkwaardig zijn. Bekend is dat de tongpunt-r door de Vlamingen meer gebruikt wordt dan de huig-r. Veel logopedisten merken echter dat het in de praktijk niet eenvoudig is om de tongpunt-r aan te leren bij hun jonge cliëntjes. Het uitlokken van trilling van de tongpunt is vaak de stap die de meeste inspanning en geduld vraagt. In deze workshop worden de verschillende uitlokkingsmethodes (zoals o.a. tongtrekken, pittigheidsmethode, tongwrijven, liptrillen) toegelicht om tongpunttrilling te bekomen. Elke methode wordt uitgebreid gedemonstreerd en uitgelegd. Aan de hand van videofragmenten en oefenmomenten kunnen de cursisten na het volgen van de sessie aan de slag met tal van nieuwe ideeën om die vervelende tongpunt r op een leuke en creatieve manier aan te leren!

Line Steels: Vlot kunnen hoofdrekenen tot 20 vraagt heel wat deelvaardigheden, nl. getalbegrip, inzicht in getalfamilies en rekenprocedures. Daarbij zijn getalbegrip en getalfamilies de motor om bewerkingen te kunnen uitvoeren. Via de ijsbergdidactiek bouwen we elk van deze vaardigheden zorgvuldig op volgens verschillende lagen in de ijsberg die telkens een ander abstractieniveau vereisen. Op die manier voorkomen we enerzijds heel wat rekenproblemen en kunnen we anderzijds kunnen snel ingrijpen wanneer rekenconcepten onvoldoende beheerst zijn. Met aantrekkelijke spelmaterialen automatiseren de kinderen in interactie de nodige rekenvaardigheden.

  • Start Date : 02/23/2019
  • Start Time : 9:30am
  • End Date : 02/23/2019
  • End Time : 5:00pm
  • Address : Bruggestraat 23, 8820 Torhout
X