Lokaal 2

Annelies Aerts: Naast de goed gekende fatische stoornissen bij een letsel in de linkerhemisfeer, kan een letsel in de rechterhemisfeer ook significante (cognitieve) communicatieproblemen veroorzaken. Standaard onderzoeksinstrumenten gericht op het vaststellen van een afasie na een linkerhemisfeerletsel (vb. de CAT-NL of de Screeling) zijn vaak niet sensitief genoeg om de extra- en paralinguïstische stoornissen bij een rechterhemisfeerletsel te detecteren. Binnen deze workshop wordt dieper ingegaan op (het herkennen van) de linguïstische stoornissen bij personen met een rechterhemisfeerletsel, de voorhanden diagnostische instrumenten en korte therapeutische richtlijnen. Aan de hand van video’s en casusbesprekingen wordt ingezet op interactieve deelname om zo de problematiek beter te doorgronden.

Karaton: Serious gaming in een moderne logopedische praktijk en hoe je ermee van start gaat …

Christel Patfoort: Wat als de aanmelding van een eetprobleem toch niet zo logopedisch blijkt?

Eten behoort tot de primaire behoeften van de mens. Niet willen eten of zeer selectief eten kan verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van een kind.
Hoe komt het nu dat bepaalde kinderen niet willen eten of zeer selectief te werk gaan bij het eten? En vooral…wat kunnen we daaraan doen?
Voor alle duidelijkheid: we behandelen geen anorexia nervosa of boulimia nervosa.

Melissa Krommedam: Deze lezing geeft inzicht in recente literatuur en studies rondom SOD. De verklaringsmodellen passeren de revue en vanuit daar wordt de brug geslagen naar onderzoek en therapie.

Inhoud: De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de lezing:

· Wat is SOD?
· Het watervalmodel nader bekeken
· Onderzoek bij SOD
· Behandeling bij SOD

Doelstelling: Na afloop van deze lezing/workshop ben je op de hoogte van de laatste inzichten over SOD en het watervalmodel. Je hebt inzicht in het opstellen van een behandelplan bij SOD.

  • Start Date : 02/23/2019
  • Start Time : 9:30am
  • End Date : 02/23/2019
  • End Time : 5:00pm
  • Address : Bruggestraat 23, 8820 Torhout
X