Lokaal 5

Begga Van De Walle: Bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en ontwikkelingsdysfasie (OD) ontwikkelen woordenschat en semantiek vaak moeizaam. Tijdens deze workshop geven we informatie over het verwerven van woordenschat en de gevolgen bij TOS en OD. We bieden tips aan bij het uitbreiden van woordenschat en gaan vervolgens concreet aan de slag.

Suus & Luuk: Het zien van kansen en het creëren van kansen om kinderen uit te dagen tot ervarend (taal)leren staat centraal in deze workshop. Hierbij laten we ook kennismaken met het praat, denk & doeboek van Suus & Luuk; Themaplaten, taal-denkvragen, DGM-les ideeën en oefenbladen.

Inhoud: Taal-leerkansen zien, creëren en benutten in de dagelijkse gang van zaken of tijdens een bewust geplande activiteit. En: wat is daarbij jouw rol?!
Doelstelling: Het bewust kunnen creëren van een uitdagende (motiverende!) taal-leeromgeving.
Doelgroep: De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten, begeleiders, …. iedereen die met kinderen werkt.
Trainer: Deze workshop wordt gegeven door Diana Baarda.

Begga Van De Walle: Het PDOD, ontwikkeld door leden van de Sig- intervisiewerkgroep Taal bij kinderen en Prof. Dr. Inge Zink is een uniform, evidence based diagnostisch instrument, dat door alle logopedisten in de praktijk gebruikt kan worden om de diagnose ontwikkelingsdysfasie te stellen en behandeldoelen voor de logopedische therapie op te stellen.

Aan de hand van casussen wordt het PDOD toegelicht en gaan we in groepjes samen aan de slag met praktijkvoorbeelden. Voorstellen van een eigen casus behoort tot de mogelijkheden.

Ingrid Herreman & Wanda Heylen: ‘Taalmaatjes’ wordt op 14 februari 2019 bij Sig gelanceerd. De auteurs verduidelijken in deze kennismakingssessie hoe men de vier sessies achtereenvolgens of los kan inzetten bij individuele of groepsbegeleiding in CAR, privépraktijk, BO en thuisbegeleiding. Ze geven graag hun ervaring en enthousiasme voor ouderbegeleiding door. Het pakket wordt die dag te koop aangeboden op de Sig-stand: Meer info over samenstelling pakket op deze flyer.

  • Start Date : 02/23/2019
  • Start Time : 9:30am
  • End Date : 02/23/2019
  • End Time : 5:00pm
  • Address : Bruggestraat 23, 8820 Torhout
X